Cenník

 

 

Kategória 1 Atribút   Cena (€)
Nejaká položka 1 -   35,00
Niektoré položky 2 -   35,00
Nejaká položka 3 -   35,00
Nejaká položka 4 -   35,00
Nejaká položka 5   -   35,00
Nejaká položky 6 -   35,00
kategórii 2  Atribút   Price (€)
Nejaká ďaľšia položka 1 -   35,00
Nejaká ďaľšia položka 2 -   35,00
Nejaká ďaľšia položka 3   -   35,00
Nejaká ďaľšia položka 4 -   35,00
Niektoré ďalšie položky 5 -   35,00
Nejaká ďaľšia položka 6 -   35,00